Skip to content

Transcripts

Panel 1:
Genghis: Wiz ko pinangrap makilala si Ate Aida, ‘no?

Panel 2:
Alex: Condoms, Gen…condoms. So ano ginagawa mo sa mga naha-hire mo sa Boys U?

Panel 3:
Genghis (grinning): Waley. Actually…Echos lang lang ang mga chika ko. Di pa talaga ‘kes nag-hire.

Panel 4:
Alex (surprised): Whaaaaaat?

Panel 5:
Genghis: Opo. Puro bayels at hanggang tingin lang akes. Shokot ang lola mo.

Transcribe Comic Cancel

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com